Saved by the Bell (6) – Live and let die

Na een paar weken van problemen met de laptop en drukte rond werk en lekker weg met de family ben ik nu weer online, met een nieuwe laptop. Eindelijk kan ik dus weer wat verder bloggen. Hieronder het vervolg van de blogserie over Love Wins, het controversiele boek van Rob Bell:

Hoofdstuk 5 (Dying to live) is een kort hoofdstukje, dat ook nog eens kort kan worden samengevat. Vandaag dus een wat kortere post.

Rob Bell gaat in op alle manieren waarop in de Bijbel de dood en opstanding van Jezus wordt uitgelegd:

  • Jezus is voor onze zonden gestorven, door zichzelf als offer te geven (Hebr. 9) – offercultuur;
  • Door Jezus heeft God alles met Zich verzoend (Col. 1) – relaties;
  • We zijn gerechtvaardigd, door genade door geloof in Jezus – juridische termen;
  • Jezus heeft de dood vernietigd, deze overwinning heeft de wereld overwonnen (2 Tim. 1) – oorlogstermen;
  • We hebben verlossing door Zijn bloed (in Engels: redemption, Ef. 1) – financiele termen
De vraag die Bell hierbij stelt is: welke van deze  uitleggingen kloppen? Hij zegt: allemaal! De schrijvers van de boeken in de Bijbel zochten naar termen die het overweldigende gebeuren aan het kruis konden verklaren. Daarbij zochten ze naar vergelijkingen die aan zouden sluiten bij de lezers. Ik denk dat Rob Bell hier helemaal gelijk heeft. We zoeken zo vaak naar wat het juiste is, en willen graag 1 uitleg horen. Maar we vergeten dat het werk van God zo machtig is dat het al deze elementen in zich draagt. Zo rijk is het verhaal dat God schildert. Bell zegt ook dat in de eerste 1000 jaar in de kerkgeschiedenis de metafoor van de overwinning in de oorlog de dominerende uitleg was. Hier zou ik (wederom) graag wat referenties zien. Ik wil het graag geloven, maar de scepticus in mij wil graag wat bewijs zien.
In het 2e deel van het hoofdstuk legt hij de nadruk op wat er gebeurde toen Jezus opstond uit het graf. Dit principe van dood gaan en weer levend worden zit al sinds de schepping in de wereld opgesloten. Een zaadje bijvoorbeeld, moet in de grond gestopt worden, voordat er nieuw leven uit kan ontstaan. Wij eten groente en planten, die dood hebben moeten gaan, zodat wij kunnen leven. Zo moest Jezus ook dood, zodat wij konden leven.
In Johannes, zo legt Bell uit, wordt gesproken over de wonderen die Jezus deed. In elk geval bij Zijn 1e en 2e wonder vermeldde Johannes dat ook. Als je doortelt, is het 7e wonder van Jezus, in elk geval zoals in Johannes vermeld, de opwekking van Lazarus uit de dood. Zeven is een belangrijk getal in de Bijbel. Het begint al in Genesis 1, 7 dagen schepping. Maar er is 1 wonder “extra” in Johannes. In hoofdstuk 20 staat Jezus op uit de dood, in een tuin. Dit is een duidelijke verwijzing naar Genesis 1, het begin van leven, in een tuin! En het is het 8e wonder, op de 1e dag van de nieuwe week. De 1e dag van de nieuwe schepping!
Dit was weer een mooi hoofdstuk. Het is mooi om er weer bij bepaald te worden dat er niet 1 beeld is dat het offer van Jezus aan het kruis beschrijft. En het beeld van iets dat dood moet gaan om weer leven te geven, raakte me. Maar toch heb ik het gevoel dat de beschrijving wat oppervlakkig is. Er is veel meer dan alleen de cirkel van dood die leven brengt. Dat heeft te maken met de verwijdering van zonde en schuld, met de overwinning over “het kwaad”.
Advertenties